Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno, pokój nr 15, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,        

P. Magdalena Stolarek

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • Na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego
 • Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej:

-         wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny

-         Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin

-         Przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat

Aktualna fotografia:

 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmując wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiając osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej  Polskiej
 • W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami

Opłata skarbowa:

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwiania:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.
 • Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego
 • Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

- od ukończenia 18 roku życia,

- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 • Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Uchylanie się odo obowiązku posiadania i wymiany dowodu osobistego zagrożone jest kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub kara grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów  osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. , poz. 212 )

 

 

 

 

 

 data wytworzenia2017-06-08
data udostępnienia2017-06-08
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin394
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@