Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zgłoszenie o zmeldowaniu na pobyt czasowy Zgłoszenie o zmeldowaniu na pobyt czasowy


Zgłoszenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,   

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdzi fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 • Ważny dowód osobisty lub ważny paszport
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pełnomocnictwo ( w przypadku osoby upoważnionej )
 • Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. poz. 1650 z późn. zm. ) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla , który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt  stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego  tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważna kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Opłata skarbowa:

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

17,00 zł – za zaświadczenie o zameldowaniu ( jeśli osoba zgłaszająca zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia )

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata skarbowa z tytułu...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Pokój 14 (  piętro )

Tel. ( 58 ) 68-56-385

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Sulęczynie – Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

E-mail: usc@ug.suleczyno.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2016 r. poz. 722 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1852 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz 783 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania  administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. )

 data wytworzenia2017-06-12
data udostępnienia2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin307
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@