Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Protokoły postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w wartości nie przekraczającej 30 tys euro netto Protokoły postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w wartości nie przekraczającej 30 tys euro netto
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA prowadzonym w ramach realizacji projektu pn. „Radosna Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

prowadzonym w ramach realizacji projektu pn. „Radosna Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna

dot. postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z LOGOPEDII DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO OŚRODKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO GMINY SULĘCZYNO – ogłoszenie z dnia 23.04.2018 r., podzielone na  II części.

 

  1. 1.   W dniu 07.05.2018 r. o godz. 800

ustalono co następuje:

  • Do dnia 02.05.2018 r. do godz. 800 (termin składania ofert) wpłynęły  2  oferty  w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
  1. 2.   Tryb prowadzenia postępowania:

Dnia 23.04.2018 r. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy/wykonawców zamówienia zgodnego z w/w ogłoszeniem o zamówienie.

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na Zajęcia edukacyjne z logopedii dla dzieci uczęszczających do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno – ogłoszenie z dnia 23.04.2018 r., podzielone na II części.

  1. 3.   W odpowiedzi na w/w ogłoszenie o zamówieniu  złożono oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Nr części na którą Wykonawca złożył ofertę

Cena brutto oferty za przeprowadzenie 1 godziny zajęć

Doświadczenie zawodowe (liczba miesięcy)

Doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej (liczba miesięcy)

1.

Sylwia Budkiewicz, Sulęczyno

I

 

60,00 zł

 

360

 

360

2.

Antonina Mering, Kartuzy

II

 

60,00 zł

 

132

 

132

 

a)     Ocena formalna:

Zamawiający sprawdził poprawność złożonej oferty pod kątem kryteriów wskazanych w  ogłoszeniu o zamówieniu w szczególności mając na uwadze sposób przygotowania oraz sposób i termin złożenia ofert.

Stwierdzono, że wszystkie złożone oferty zostały uznane za poprawne formalnie, tj. m.in. zostały złożone w wyznaczonym terminie na poprawnych wzorach, zawiera podpisy osób uprawnionych, są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Złożone oferty zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 

b)    Ocena merytoryczna

- Zamawiający przyjmuje kryterium cena, któremu przypisuje wartość 60 %. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:

                                                                      Cn

                                                 Pb = ----------------------------- x 60 pkt

                                                                        Cb

gdzie:

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania.

Cb – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

- Doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznejosób wskazanych jako uczestniczące w wykonywaniu zamówienia znaczenie 40%, liczone jako:

- doświadczenie do 24 miesięcy = 10 pkt

- doświadczenie od 25 miesięcy do 48 miesięcy = 20 pkt

- doświadczenie od 49 miesięcy do 71 miesięcy = 30 pkt

- doświadczenie powyżej 72 miesięcy = 40 pkt

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 100 pkt.

 

  • OFERTA NR 1

 

Nazwa Wykonawcy

 

Nr części zamówienia

 

Liczba pkt

w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w pracy pedagogicznej  - 40 %

 

Razem pkt

 

Sylwia Budkiewicz, Sulęczyno

 

I

 

60

 

40

 

100

 

  • OFERTA NR 2

 

Nazwa Wykonawcy

 

Nr części zamówienia

 

Liczba pkt

w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w pracy pedagogicznej  - 40 %

 

Razem pkt

Antonina Mering, Kartuzy   

 

II

 

 

60

 

40

 

100

  1. 4.   Wybór Wykonawcy:
  • W ramach części nr I ogłoszenia o zamówieniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Panią Sylwię Budkiewicz, zam. Sulęczyno.
  •  W ramach części nr II ogłoszenia o zamówieniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Panią Antoninę Mering, zam. Kartuzy.
  1. Zamawiający z oferentami wskazanymi w pkt 4 jako podmioty, których oferta została uznana za najkorzystniejszą w przeprowadzonym postępowaniu w terminie związania ofertą podpisze umowy o realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W FORMIE PLIKU PDF data wytworzenia2018-05-07
data udostępnienia2018-05-07
sporządzone przezZaworska Kinga
opublikowane przezBarbara Treder
ilość odwiedzin94
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@