Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Protokoły postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w wartości nie przekraczającej 30 tys euro netto Protokoły postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w wartości nie przekraczającej 30 tys euro netto
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sulęczyno, dn. 11.05.2018 r.

ZP.271.2.1.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem pn. Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi”.

  

Dot. post.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem pn. Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1.     Kwota środków finansowych zabezpieczona przez Zamawiającego na realizację całości zamówienia  (zgodnie z szczegółowym budżetem projektu): 10.784,60 zł. 

2.     Opis przeprowadzonego postępowania:

 

Dnia 26.04.2018 r. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy/wykonawców zamówienia zgodnego z w/w zapytaniem ofertowym.

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zastosowanie będzie miało rozeznanie rynku opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym poprzez przeprowadzenie procedury dotyczącej udzielania zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Zamówień Publicznych, o wartości ich przedmiotu nie przekraczających równowartości 30 000 euro.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Powyższe zapytanie zostało rozesłane do 3 potencjalnych wykonawców.

 

3.     W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe złożono następujące oferty 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Cena brutto oferty

  1. 1.                

BINCZYK ZBIGNIEW

77-100 Bytów, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 8

 

10.800,00 zł

  1. 2.                   

 

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS”

 

77-100 Bytów, Rzepnica,

ul. Św. Wojciecha 9

 

 

9.580,00 zł

 


4.     Procedura badania ofert:

a)     Ocena formalna:

Zamawiający sprawdził poprawność złożonych ofert pod kątem kryteriów wskazanych w  zapytaniu ofertowym określonych w punkcie 7 oraz pod kątem warunków udziału w postępowaniu i zakresu wykluczeń wskazanych w pkt 6.

b)     Ocena merytoryczna

NAZWA KRYTERIUM OCENY OFERT:

WAGA (Wg.)

Cena

100%


CENA:

Zamawiający przyjął cenę jako kryterium oceny ofert, przypisując jej rangę 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

 

            Cn

X =  --------------  x  100  pkt  

             Cb

gdzie:

X – kryterium cena oferty

Cn – cena oferty najkorzystniejszej (najniższa) spośród oferowanych

Cb – cena oferty badane

 

Zgodnie z powyższym złożonym ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

 

Ocena ofert w ramach  zamówienia:  

Nr oferty

Nazwa firmy

 

Cena brutto oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena  100 %

1.

BINCZYK ZBIGNIEW

77-100 Bytów, Rzepnica,

ul. Św. Wojciecha 8

 

 

10.800,00 zł

 

88,80

2.

 

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS”

77-100 Bytów, Rzepnica,

ul. Św. Wojciecha 9

 

 

 

9.580,00 zł

 

 

100

 

 5.      Za najkorzystniejszą ofertę dla zamówienia w w/w postępowaniu uznano :  ofertę nr 2, złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS”, 77-100 Bytów, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, za cenę realizacji zamówienia w wysokości 9.580,00 zł

6.       Zamawiający z oferentem wskazanym w pkt. 5 jako podmiot, którego oferta w przeprowadzonym zapytaniu została uznana za najkorzystniejszą (uzyskała największą liczbę punktów z badania ofert oraz spełniała wszystkie warunki określone w zapytaniu), w terminie związania ofertą podpisze umowę o realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

     

Protokół w formie pliku pdf do pobrania data wytworzenia2018-05-11
data udostępnienia2018-05-11
sporządzone przezEdmund Wilkowski
opublikowane przezBarbara Treder
ilość odwiedzin76
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@