Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści strony 'DRUKI I FORMULARZE'Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa/krzewu

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego

Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej, w odległości mniejszej od krawędzi jezdni, niż odległości określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych

AZBEST - Informacja o wyrobach zawierających azbest

AZBEST - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


Działalność Gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu typu A (tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa)

Zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

    Załącznik do wniosku CEIDG-1

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sulęczyno


Geodezja

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.


Podatki

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny


DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT–1 O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego


Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i o rewitalizacji

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu  czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Ewidencja Obiektów Turystycznych

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Sulęczyno

Opis obiektu (pola biwakowego)

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi
hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.


Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie przedsiębiorcy do wniosku o wpis do Rejestru Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychdata wytworzenia2015-05-13
data udostępnienia2015-05-13
sporządzone przezBronk Katarzyna
opublikowane przezJoanna Kreft
data wykonania2018-08-03
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@